BLOKADY PROCESU TWÓRCZEGO: ROMA NOWICZ, PSYCHOLOGIA DLA ARTYSTÓW #2 [ROZMOWA]

Jedną z rzeczy jest brak poczucia wewnętrznej autonomii. Rozpoznajemy ją po niezależności od wpływów innych, tzn. czy samodzielnie dokonujemy wyborów zawodowych, często w samotności formułujemy sądy, i czy stajemy w obronie pokrzywdzonych.