17/03/2021

KIM JEST ADELA? ALEKSANDER DĘBICZ, ŁUKASZ KUROPACZEWSKI I GOŚĆ JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI. RECENZJA MICHAŁA CHYLAKA

Miałem trudność ze zdefiniowaniem tego, czym dla mnie jest omawiany materiał. Dużo czasu zajęło mi napisanie tego tekstu, wśród powodów takiego obrotu spraw obok chronicznej prokrastynacji – niweczącej nawet najwspanialsze idee u samego ich zarania, upatruję coś zgoła innego.