Winylowy Manifest

38514640_2295008830514322_6365378056520990720_n
Okazuje się, że cały świat stawia na analogowe nośniki, sprzedaż płyt winylowych i kaset ciągle rośnie, maleje sprzedaż CD.
Jack White mówi: niedługo będą liczyć się tylko winyle (do domu) i streaming (poza domem). A ostatnie badania CBOS pokazuję, że tylko 0,2% dorosłych Polaków słucha muzyki z winyli.
Kochani!!! Dramat, prawie 90% dorosłych Polaków słucha muzyki z radia i telewizji!!! Biada przyszłym pokoleniom, biada przyszłym artystom, biada! biada! biada!
Czas na NAS, czas na dobry dźwięk dobrej muzyki! Oto mój manifest!!!
  • Gramofon w każdym domu!!!
  • Winylowa Rewolucja!!!
  • Domagam się gramofonów w każdej szkole!!! W każdej klasie!!!
  • Nie ma fizyki bez muzyki!!
  • Nie ma liczenia bez winyla brzmienia!!!
Mamy prawo do dobrej jakości nagrań i czasu na ich odsłuchanie!!! Mówimy stanowcze NIE bylejakości!!! Kup gramofon i uratuj przyszłość Muzycznej Galaktyki!!! Niech Twoje dzieci i wnuki też mają szansę poznać, czym jest muzyka!!! Winyl ponad podziałami!!!
#gramofonwkażdymdomu#winylowarewolucja #muzycznagalaktyka #gramofonwkażdejszkole #gramofonwkażdejklasie #niemafizykibezmuzyki#winylowymanifest#manifestpanawinyla #winylponadpodziałami #prawododobregdźwięku#prawododobrejmuzyki#kupgramofonuratujświat
Z winylowym pozdrowieniem
Pan Winyl